REANIMATIE

Ook u kan levens redden! Leer nu reanimeren en een AED bedienen.

Reanimeren is iets dat iedereen kan leren.


In deze cursus leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten.


In deze cursus leert u het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven met daarbij het gebruiken van een AED. De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.


Na het positief afsluiten van de cursus, ontvangen de cursisten een certificaat.

Wilt u zich aanmelden voor deze cursus of meer informatie?


Neem contact met ons op!